logo
MENU
Talen

Gebruiksvoorwaarden

JURIDISCHE WAARSCHUWING
In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002,
van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel
(LSSICE), de eigenaar van de website, informeert u over het volgende:
- Bedrijfsnaam: FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L.
-NIF: B54691399
- Adres: Avenida Portet (Del), 42, 03724 - Teulada (Alicante)
Met de limieten vastgelegd door de wet, FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. veronderstelt er geen
aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en nauwkeurigheid
van de gegevens of informatie op haar webpagina's.
De inhoud en informatie binden FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. geen van beide
Het gaat om meningen, adviezen of juridisch advies van welke aard dan ook
slechts een dienst die wordt aangeboden voor informatieve en informatieve doeleinden.
De internetpagina's van FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. kan links bevatten
(links) naar andere pagina's van derden die FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. kan niet
rekening. Daarom heeft FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. kan niet veronderstellen
verantwoordelijkheden voor de inhoud die op pagina's van derden kan verschijnen.
De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en andere inhoud zijn inbegrepen
op deze website zijn het exclusieve eigendom van FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. of hun
licentiegevers. Elke handeling van overdracht, distributie, toewijzing, reproductie,
volledige of gedeeltelijke opslag of openbare communicatie, moet beschikken over de
uitdrukkelijke toestemming van FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L..
Op dezelfde manier, om toegang te krijgen tot enkele van de diensten die FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L.
aangeboden via de website, moet u enkele persoonsgegevens verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Parlement
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van personen
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van
van deze gegevens informeren wij u door deze in te vullen
formulieren worden uw persoonsgegevens opgenomen en verwerkt in de
dossiers van FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. om u te kunnen lenen en aanbieden
onze dienstverlening en om u te informeren over verbeteringen aan de website.
Wij informeren u ook dat u op elk moment de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de
rechten op toegang, rectificatie, annulering, verzet, beperking en portabiliteit van
uw persoonsgegevens kosteloos per e-mail naar:

info@firstestatecostablanca.com of op het adres: Avenida Portet (Del), 42, 03724 -
Teulada (Alicante).
REV: 20.3009