logo
MENU
Języki

Polityka przetwarzania danych osobowych

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO
FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L., w zastosowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie
ochrony danych osobowych, informuje, że dane osobowe tj zbierane poprzez formularze znajdujące się w Serwisie: www.firstestatecostablanca.com,
zawarte w zautomatyzowanych plikach charakterystycznych dla użytkowników usług FIRST
NIERUCHOMOŚĆ COSTABLANCA, S.L. Celem zautomatyzowanego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest celem jest utrzymanie stosunków handlowych oraz realizacja zadań konserwacyjnych. informacja, szkolenia, doradztwo i inna działalność FIRST ESTATE
COSTABLANCA, S.L.
Dane te będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom, dla których jest to niezbędne
wyłącznie w celu osiągnięcia wcześniej określonego celu.
FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia
bezpieczeństwo, integralność i poufność danych zgodnie z przepisami ust Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego ich obrotu oraz uchylenia starej ustawy LOPD, ust nowa ustawa organiczna 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych i gwarancji Prawa cyfrowe (LOPDGDD).
Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprzeciwu, sprostowania, anulowania, ograniczenia i przenoszenia, o których mowa powyżej Rozporządzenie (UE). Użytkownik może skorzystać z tych praw samodzielnie za pośrednictwem pocztą elektroniczną na adres: info@firstestatecostablanca.com lub na adres: Avenida Portet Del), 42, C.P. 03724 - Teulada (Alicante).
Użytkownik oświadcza, że ​​wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i prawidłowe, oraz
zobowiązuje się do ich aktualizowania, informując o zmianach FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L.

Cel przetwarzania danych osobowych:
W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
W FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem
Serwisu: www.firstestatecostablanca.com, w następujących celach:
1. Świadczyć swoje usługi według indywidualnych potrzeb klientów, w celu wywiązania się z podpisanych przez nią umów. Przypominamy, że możesz sprzeciwić się przesyłaniu informacji handlowych przez w dowolny sposób i w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres wcześniej wskazane.
Pola tych zapisów są obowiązkowe do wypełnienia, co uniemożliwia realizacji wyrażonych celów w przypadku niepodania tych danych. Jak długo przechowywane są zebrane dane osobowe?
Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres utrzymywania się relacji.
komercyjne lub nie żądają ich usunięcia oraz w okresie, za jaki mogłyby one pochodzić
odpowiedzialność prawną za świadczone usługi.
Legitymacja:
Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne, które legitymizują
To samo:
1. Zapytanie o informacje i/lub zamówienie usług FIRST ESTATE
COSTABLANCA, S.L., którego warunki zostaną udostępnione pod adresem
W każdym razie przed ewentualnym zawarciem umowy.
2. Zgoda dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna, pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę
Informujemy Cię, udostępniając Ci niniejszą politykę prywatności, która
Po przeczytaniu, jeśli się zgadzasz, możesz zaakceptować poprzez wyraźne oświadczenie lub działanie potwierdzające, takie jak oznaczenie przygotowane do tego celu pudełko.
W przypadku, gdy nie przekażesz nam swoich danych lub zrobisz to w sposób błędny lub niekompletny, nie będziemy będziemy w stanie spełnić Twoją prośbę, całkowicie uniemożliwiając dostarczenie Ci żądanych informacji lub przeprowadzania kontraktowania usług.
Odbiorcy:
Dane nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim poza FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L.,
z wyjątkiem obowiązku prawnego.
Dane zbierane przez użytkowników usług W przypadku, gdy użytkownik zamieści w pliku pliki z danymi osobowymi współdzielone serwery hostingowe, FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. nie jest to zrobione odpowiada za nieprzestrzeganie przez użytkownika przepisów RODO.
Prawa własności intelektualnej www.firstestatecostablanca.com

FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. posiada wszelkie prawa autorskie, własność intelektualna, przemysłowa, „know how” i ile innych praw jest związanych z zawartość strony internetowej www.firstestatecostablanca.com i usługi oferowane w ramach sam, jak również programy niezbędne do jego realizacji oraz powiązana informacja. Powielanie, publikacja i/lub wykorzystanie, które nie jest ściśle prywatne zawartość, całkowita lub częściowa, strony internetowej www.firstestatecostablanca.com bez uprzedniej pisemnej zgody.
Własność intelektualna oprogramowania Użytkownik musi szanować programy innych firm udostępniane przez FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L., mimo że są one bezpłatne i/lub publicznie dostępne. FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. ma prawo do eksploatacji i własności
niezbędne oprogramowanie intelektualne. Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji na zakontraktowaną usługę, na której oprogramowania niezbędnego do świadczenia usługi, ani o informacjach technika śledzenia usług, z wyjątkiem praw i licencji niezbędne do wykonania zleconych usług i wyłącznie w okresie ich czas trwania. W przypadku wszelkich działań wykraczających poza wykonanie umowy, użytkownik będzie musiał pisemne zezwolenie wydane przez FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. na wyjazd Użytkownikowi zabrania się dostępu, modyfikowania, przeglądania konfiguracji, struktury i plików serwerów będących własnością FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L., przy założeniu odpowiedzialności cywilnej i karnej wynikającej z każdego zdarzenia, które może mieć miejsce na serwerach i systemach bezpieczeństwa jako bezpośrednia konsekwencja a niedbałe lub złośliwe działanie z Twojej strony.

Własność intelektualna hostowanych treści
Korzystanie z usług niezgodnie z przepisami dotyczącymi własności intelektualnej jest zabronione.
dostarczone przez FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. i w szczególności:
1. Użycie sprzeczne z hiszpańskim prawem lub naruszające prawa osób trzecich.
2. Publikacja lub transmisja treści, które zdaniem FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. jest brutalna, obsceniczna, obelżywa, nielegalna, rasistowska, ksenofobiczne lub zniesławiające.
3. Pęknięcia, numery seryjne programów lub jakakolwiek inna zawartość
narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich.

4. Gromadzenie i/lub wykorzystywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich zgody
wyraźna zgoda lub sprzeczna z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych dane osobowe i ich swobodny przepływ.
5. Korzystanie z serwera pocztowego i adresów e-mail domeny e-mail do wysyłania masowego spamu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość swojej witryny internetowej  zawarte w niej informacje przesyłane i przechowywane, hiperłącza, roszczenia osób trzecich i
czynności prawne w zakresie własności intelektualnej, praw osób trzecich oraz
ochrona nieletnich.
Użytkownik jest odpowiedzialny za obowiązujące przepisy prawa i regulacje oraz zasady tam obowiązujące Dotyczą one funkcjonowania usługi internetowej, handlu elektronicznego, praw
praw autorskich, utrzymania porządku publicznego, a także powszechnych zasad korzystania z nich Internet.
Użytkownik zwolni FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. z tytułu wydatków generowanych przez
przypisanie FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. w jakiejś sprawie, za którą odpowiedzialność
można przypisać użytkownikowi, łącznie z opłatami i wydatkami prawnymi, nawet w przypadku nieprawomocnego orzeczenia sądu.

Ochrona przechowywanych informacji
FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. tworzy kopie zapasowe hostowanych treści
na swoich serwerach, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub usunięcie
przypadkowa utrata danych przez użytkowników. Podobnie nie gwarantuje
całkowite zastąpienie danych usuniętych przez użytkowników, gdyż w/w dane mogłyby
zostały usunięte i/lub zmodyfikowane w okresie, który upłynął
od ostatniej kopii zapasowej.
Oferowane usługi, za wyjątkiem określonych usług tworzenia kopii zapasowych, nie obejmują
wymiana treści zachowanych w kopiach zapasowych wykonanych przez
FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L., jeżeli stratę tę można przypisać użytkownikowi; w tym
w takim przypadku stawka zostanie ustalona w zależności od złożoności i wielkości odzyskania,
zawsze po uprzedniej akceptacji użytkownika.
Zastąpienie usuniętych danych jest wliczone w cenę usługi tylko wtedy, gdy utrata treści nastąpiła z przyczyn leżących po stronie FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L.
Komunikaty handlowe

W zastosowaniu LSSI. FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. nie będzie wysyłać wiadomości
reklamy lub promocje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji
odpowiednik elektroniczny, o który wcześniej nie wnioskowano ani nie zażądano go wyraźnie
autoryzowanych przez ich odbiorców.
W przypadku użytkowników, z którymi istnieje wcześniejszy stosunek umowny, PIERWSZY MIESZKANIE COSTABLANCA, S.L. Tak, masz prawo do wysyłania informacji handlowych
odnoszące się do produktów lub usług FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. które są podobne
tych, którzy początkowo mieli umowę z klientem.
W każdym przypadku użytkownik, po udowodnieniu swojej tożsamości, może zażądać, aby tak nie było Otrzymuj więcej informacji handlowych poprzez kanały Obsługi Klienta.
WER.: 20.3009