logo
MENY
Språk

Villkor

JURIDISK VARNING
I enlighet med informationsplikten i artikel 10 i lag 34/2002,
av den 11 juli, Informationssamhällets tjänster och elektronisk handel
(LSSICE), ägaren till webbplatsen, informerar dig om följande:
- Företagsnamn: FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L.
- NIF: B54691399
- Adress: Avenida Portet (Del), 42, 03724 - Teulada (Alicante)
Med de gränser som fastställts i lag har FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. utgår inte från några
ansvar som härrör från bristen på sanningsenlighet, integritet, uppdatering och precision
av de uppgifter eller information som finns på dess webbsidor.
Innehållet och informationen binder inte FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. varken
De utgör åsikter, råd eller juridisk rådgivning av något slag som de är
endast en tjänst som erbjuds i informativa och informativa syften.
Internetsidorna för FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. kan innehålla länkar
(länkar) till andra tredje parts sidor som FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. kan inte
kolla upp. Därför har FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. inte kan anta
ansvar för innehållet som kan visas på tredje parts sidor.
Texter, bilder, ljud, animationer, programvara och annat innehåll ingår
på denna webbplats är FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. eller deras
licensgivare. Varje handling av överföring, distribution, överlåtelse, reproduktion,
total eller partiell lagring eller offentlig kommunikation, måste ha
uttryckligt samtycke från FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L..
Likaså för att få tillgång till några av de tjänster som FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L.
som erbjuds via webbplatsen måste du lämna vissa personuppgifter.
I enlighet med bestämmelserna i parlamentets förordning (EU) 2016/679
Europaparlamentet och rådet av den 27 april 2016 om skydd av personer
när det gäller behandling av personuppgifter och fri rörlighet för
dessa uppgifter informerar vi dig om att genom att fylla i dessa
formulär kommer dina personuppgifter att införlivas och behandlas i
filer av FIRST ESTATE COSTABLANCA, S.L. för att kunna låna ut och erbjuda dig
våra tjänster samt att informera dig om förbättringar av webbplatsen.
Vi informerar dig också om att du när som helst kommer att ha möjlighet att utöva
rättigheter till tillgång, rättelse, annullering, invändning, begränsning och portabilitet av
dina personuppgifter, kostnadsfritt via e-post till:

info@firstestatecostablanca.com eller på adressen: Avenida Portet (Del), 42, 03724 -
Teulada (Alicante).
REV: 20.3009